Vedtekter

ORDENSREGLER – BORETTSLAGET IDYLL

VELKOMMEN TIL BORETTSLAGET

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.

I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husreglene laget. Husordensregler for Borettslaget Idyll er utarbeidet på grunnlag av generelle husordensregler for borettslag tilknyttet TOBB.

1. ANSVAR – OMFANG

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i boligselskapet. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

2. FELLESANLEGG – LEKEPLASSER – DYREHOLD – PARKERING

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører selskapet – og dermed beboerne – unødvendige utgifter.

Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter. La heller ikke firbente venner gjøre fra seg der.

Husdyr er ikke tillatt uten at det på eget skjema søkes om styrets godkjenning. Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligselskapets område. Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres.

Kjøring og parkering på gårdsplasser og gangveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig tilbringertjeneste.

For å sikre parkeringsplasser nok til alle, skal de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass kun benytte disse, også ved korttidsparkering. Hver enkelt beboer plikter å henvise sine gjester med bil til gjesteparkeringen. Respekter skiltingen i området.

Reparasjoner av motorkjøretøyer i garasje eller på parkeringsplasser er ikke tillatt.

3. RENHOLD AV FELLESAREALER

Borettslaget kjøper tjenester som snøbrøyting, sandstrøing, gressklipping og renhold av heis og heisrom der generalforsamlingen finner det formålstjenlig.

4. KILDESORTERING – AVFALL

Restavfall, papp og papir, plastemballasje og spesialavfall sorteres etter sorteringsliste fra Renholdsverket. Sett ikke avfall utenfor leilighet eller avfallsbeholderne.

Returpunkt for glass/metall finnes i konteiner ved ICA nærbutikk. Fretex har konteiner for klær og sko ved samme plass. Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek.

Brukte elektriske artikler skal leveres direkte til forhandler.

5. MATING AV FUGLER

Mating av fugler eventuelt andre dyr, og matrester som etterlates utendørs, kan trekke rotter og mus til husene.

6. GRILLING

Grilling med åpen flamme og med kull er ikke tillatt på altaner grunnet brannsikkerheten og sjenanse fra røykos. Gass- og elektrisk grill kan tillates. Bruk av kullgrill skal foregå på utearealer utenfor terrasser. Vis alltid hensyn til naboene.

7. PARABOLANTENNER

Borettslaget har kabel-TV og oppsett av parabolantenne er ikke tillatt.

8. FRYSEBOKSER I KJELLERBODER A OG B

Hver bod har dobbel stikkontakt hvor uttak av strøm går på borettslagets fellesregning. Ved ønske om bruk av fryseboks i bod, må en søke om dette til styret. Beboer vil bli belastet med en årlig strømavgift som styret fastsetter.

9. RO OG ORDEN

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og musikkundervisning eller annen virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom boligselskapets styre og naboene har samtykket.

Hvis man, på grunn av selskapelighet ut over kl. 2200 må regne med litt mer støy enn vanlig på en kveld, bør nærmeste naboer varsles om dette. Ved slike anledninger bør en også være varsom med å sette dører og vinduer åpne.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping, må ikke foregå på søndager og helligdager. Heller ikke mellom kl 2200 og 0700 på hverdager.

Lås alltid dørene til kjeller.

Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer, i trapper eller ganger. Heng heller ikke ut klær på søn- og helligdager.

Barnevogner, sykler, ski, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger. Etterlat ikke utstyr som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesrommene.

10. BRUK AV LEILIGHETEN

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.

Sett ikke opp markiser, terrasser, plattinger, levegger e.l. før styret har samtykket etter skriftlig søknad.

Blomsterkasser skal festes på innsiden av rekkverket på balkongen for å unngå farlige situasjoner dersom de faller ned.

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri åpen ild, fyrstikker eller lighter i kjellerboder.

Nærmere beskrivelse og nødvendig vedlikehold finnes i Brukerhåndboken som er utarbeidet for hver leilighet.

11. BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER

Eieren har ansvar for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp.

Andelseieren er selv ansvarlig for å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand.

12. PLIKTER – MISLIGHOLD

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i boligselskapet, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i – og følge reglene for ro og orden.

Eiers brudd på forpliktelser overfor boligselskapet utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel fra boligselskapet, kan boligselskapet pålegge eieren å selge boligen.

Vedtatt på Generalforsamling 14.6.2007. Pkt. 3 endret Generalforsamling 11.6.2013.